Wed. Dec 8th, 2021

Information

ನಮ್ಮೂರ ಜಾತ್ರೆ..

ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಆರಾಧನಾಲಾಯಗಳಲ್ಲಿ (ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ) ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಾಗಲಿ, ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಗಳೆನಾದರು ನಿನ್ನ...

ಪ್ಲೇ ನೌ ಡೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವಾರ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳು, ವಾರ್ತೆಗಳು, ಜಾತ್ರೆಗಳು, ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಲೇ ನೌ...

ನೀವು ಬರೆದ ಕಥೆ, ಲೇಖನ , ಕವನ, ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ನೌ ಡೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ನೀವು ಬರೆದ ಕಥೆ, ಲೇಖನ, ಕವನ, ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ನೌ ಡೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ...